Objavljeno 25.05.2016 v Novice, Razstave

Razstava z naslovom (Ne)znano avtorjev Mirjam Čančer, Andreja Lamuta, Katre Petriček in Jona Žagarja predstavlja samostojno odcepitveno fazo od študija fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani. Razstava kot taka pod vprašaj postavlja preteklost in ustvarja novo avtonomno prihodnost že uveljavljenih mladih ustvarjalcev.
Intenca po uveljavitvi in samostojnosti se manifestira skozi lastno delovanje v galerijskem prostoru, ki jim omogoča stik s sedanjostjo. Z razstavo avtorji vstopajo v široko območje delovanja na področju kulture in umetnosti. V obdobju od 2010 do 2016 so raziskovali in izpraševali fotografski medij z namenom iskanja lastne ustvarjalne prakse oziroma avtorskega izraza. Pri tem so se zanašali na že preverjene prakse umetniške produkcije, jih osvojili in nadgradili v lastnem izrazu. Njihovo večletno skupno delovanje je temeljilo na apropriaciji videnega skozi afirmacijo svojstva.
Na razstavi bodo avtorji odpirali vprašanja povezana z identiteto, performativnim značajem, objektnostjo in snovnostjo fotografskega jezika. Razstava bo ponudila širši vpogled v delovanje ustvarjalcev na poti do stvaritve umetniškega dela in bo tudi skozi njihovo osebno izpoved pripomogla k razumevanju ne le notranjih vzgibov, ampak tudi medija na splošno. Kot odmik od ustaljene prakse bodo tako na svojstven način prikazane različne smeri delovanja, ki so med seboj tesno povezane v skrbi za obrtniško odličnost, hkrati pa se odmikajo v smoter ustvarjalne misli, ki je izrazito individualna. Peter Koštrun