Objavljeno 29.08.2013 v ,

Logotip, celostna grafična podoba in priložnostne tiskovine za brestaniški Grad Rajhenburg.

Naročnik: Kulturni dom Krško
Leto nastanka: 2012
Grafično oblikovanje: Polona Zupančič