Objavljeno 30.08.2013 v ,

Logotip in celostna grafična podoba Valvasorjevega središča na gradu Bogenšperk.

Naročnik: Javni zavod Bogenšperk
Leto nastanka: 2011
Grafično oblikovanje: Polona Zupančič