Objavljeno 29.08.2013 v , ,

Po domala dvestotih letih zbiranja vsakovrstnih predmetov, ki so se izdelovali in uporabljali na naših tleh in so značilni in pomembni za Slovenijo in Slovence, je od leta 2008 odprta stalna študijska razstava izbranega gradiva.

Naročnik: Narodni muzej Slovenije
Lokacija: Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana
Leto nastanka: 2008
Oblikovanje razstave: Polona Zupančič in Mojca Turk