Objavljeno 09.07.2015 v ,

PolonaZupančičTržič5 PolonaZupančičTržič6

Zgodovina čevljarstva v Tržiču je po novem predstavljena na sodoben in zanimiv način po zamisli Polone Zupančič. Kustos razstave je Bojan Knific.