Objavljeno 07.10.2013 v Razstave

Klasične kot nekonvencionalne impresije – likovna razstava, od 8. oktobra do 21. novembra 2013

Herman Pivk je eden izmed pripadnikov avtorjev, ki so prinesli novo dojemanje avtorske fotografije z izrazito stopnjo inventivnosti. Ne zanima ga tehnološki razvoj, pač pa predvsem likovna izraznost. Zato uporablja klasično fotografijo za katero je značilno, da nastane neposredno iz negativa, a se pri njegovih fotografijah srečujemo z nadgradnjo tega postopka. Posamezna fotografija je namreč lahko sestavljena iz več različnih predlog, ki se združujejo v novo likovno celoto, pri kateri avtor poljubno dodaja, oziroma odvzema posamezne vsebine, lahko pa ge tudi za prostorske, celo kiparsko instalacijske dodatke kar je prisotno tudi v razstavljeni seriji Impresije. Na takšni osnovi nastajajo povsem izvirne podobe, ki sicer izhajajo iz realnosti, vendar z njegovo likovno interpretacijo dobijo svojstven značaj. Če jih poskušamo primerjati, oziroma postaviti v razvoj fotografije, potem lahko zapišemo, da je v našo nacionalno fotografijo prinesel povsem lastno likovno shemo, ki je pred tem nismo poznali v tako zreli obliki pri kakšnem avtorju. Vzporednice bi lahko iskali predvsem v slikarstvu ali literaturi, ki ima v svojem izhodišču nadrealizem, pri čemer gre prav tako za nizanje različnih vtisov, ki so potem sestavljeni v nekakšen enoten okvir. Ima pa njegova fotografska praksa obsežno zgodovino v evropski fotografiji, kjer so se že različni avtorji vse od zrelega modernizma, oziroma njegovih avantgard ukvarjali z iskanji zanimivih fotografskih učinkov na takšen in podobne načine. Takšna raziskovanja avtor dopolnjuje z novejšimi umetniškimi tokovi in likovnim delom daje ton našega časa.

dr. Boris Gorupič

© Herman Pivk: 21. 12. 2012 / fotoprint, akril, les, 105×146 cm