Objavljeno 13.12.2011 v Razstave

Razstava fotografij od 14. decembra 2011

Peter Koštrun je bil rojen leta 1979. Od leta 1996 deluje na vseh področjih fotografije. Od leta 2001 pa se posveča predvsem avtorskemu ustvarjanju na področju krajine in portreta. V tem času se je predstavil na več kot 30 skupinskih in 10 samostojnih razstavah doma in v tujini. Od leta 2008 sodeluje kot predavatelj na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Pri fotografski produkciji mladega avtorja Petra Koštruna prepoznamo niz posebnosti, zaradi katerih imajo njegova dela dostikrat precej različen značaj od siceršnje novejše fotografije. Zanjo je namreč značilno, da največkrat išče vsebine, ki so že iz prve perspektive posebne, neobičajne, a hkrati komercialne in s tem poskušajo najti komunikacijo s kar najširšo javnostjo. Pri njem prav gotovo ne gre za takšne poudarke, saj išče predloge za svoja dela v situacijah, ki so povsem vsakdanje, a vendar nikakor banalne. Eden od momentov, ki dajejo bistveni značaj predstavljenim fotografijam, je njegov odnos do našega časa. Ta nam ponuja mnogo izbir in materialni status, kot ga pretekle generacije niso poznale. A vendar to še zdaleč ni dovolj, da bi posameznik lahko v teh razmerah lahko dosegel občutek pravega zadovoljstva, kajti naša hotenja presegajo vsakdanjost in težijo k trajnejšim vsebinam, ki jih ponujata predvsem bogastvo misli in umetnosti. Avtorjeva dela na svoj način združujeta prav omenjeni komponenti – njegovo razmišljanje o času, v katerem deluje, pretvarja v likovno delo. Ker ta nimajo izrazite pripovednosti, nam postavlja razmišljanja o kontrastu med posebnostmi naše civilizacije in subjektovim mestom v njej, pri čemer se pogosto prav odmika od nje.

Boris Gorupič