Objavljeno 01.04.2014 v Razstave

PETER KOŠTRUN, META KRESE, JOŽE SUHADOLNIK, BLAŽ ZUPANČIČ

Vabljeni na otvoritev razstave fotografij v sredo, 2. aprila 2014 ob 20. uri v atelje-galerijo Mikado.

Življenje in narava – Kruh naš vsakdanji – Simbioza narave in človeka

Če bi to področje imelo moč spreminjanja odločitev ali sankcioniranja določenega vedenja, bi napotil vsakega, ki izraža zanimanje za fotografijo – ali za življenje, da obišče ljubljansko galerijo Mikado in si ogleda razstavo Mete Krese, Petra Koštruna, Jožeta Suhadolnika in Blaža Zupančiča.

Meta Krese v črno beli fotografiji izpoveduje krhko usodo življenja palestinskih ribičev v nekem pristanišču, ki se soočajo z vse manjšim ulovom in propadanjem infrastrukture. Peter Koštrun nam kaže zlovešče napovedi skrajno občutljive naravne in kulturne krajine v zimskem času. Jože Suhadolnik pa obišče družine planšarjev in se poglobi v njihovo življenje ter sledi tehnologiji pridelave sira. Blaž Zupančič raziskuje skrito lepoto življenja rastlin in cvetja, zlovešče izpostavljenosti slovenske naravne krajine in potrebe po ravnotežju s kulturno krajino.

Fotografi nam bodo v črno beli fotografiji postregli z brezčasnimi podobami iz vsakdanjega življenja živinorejcev, ribičev, rastlin, dreves in kmetov, od katerih je odvisna kakovost našega življenja in zdravja. Ne gre zgolj za dokumentarne fotografije, temveč za skrajno domišljene podobe v enkratnem zlitju njihovega izgleda in vsebine. O njej smo sicer informirani, vendar se še zdaleč premalo zavedamo usodnih posledic, ki jih ima na naš vsakdan. Na tej razstavi je moč umetniške fotografije dosegla enega svojih novih vzponov, da z močjo estetske moči vpliva na odločitve slehernika med nami.

Vid Lenard

Zahvaljujemo se:
Collegium graphicum | Vina Krapež | Domača peka | RTV Slovenija | Rasti! Hrana za prihodnost