Objavljeno 18.06.2009 v Razstave

Razstava del tečajnikov od 19. junija 2009

Želja po ustanovitvi Slikarskega ateljeja Barbara Kastelec se je izoblikovala po večletnem slikarskem delu in poučevanju na zasebnih šolah risanja in slikanja. Velika vzpodbuda je velik uspeh mojih tečajnikov na sprejemnih izpitih na fakultetah umetniških smeri in dober odziv tečajnikov, tako otrok, mladostnikov, kot tudi odraslih na moje pedagoško delo.

V svojem pedagoškem delu se posvečam tako učenju postopkov umetniškega ustvarjanja, kot tudi znanju s področja likovne teorije, ki kreativnost omogočajo in jo razlagajo, da udeleženci tečajev lažje razumejo sam ustvarjalni proces. Hkrati se tečajniki ob spoznavanju likovnega problema dotaknejo tudi zgodovinskega razvoja umetnosti in tako dobijo vpogled, kako so se umetniki skozi različna obdobja lotili določene likovne problematike.

Učenje risanja in slikanja nudi vir neskončnega zadovoljstva in razvija posameznikovo kreativnost. Ob risanju, oziroma slikanju različnih motivov tihožitij, krajin, figure in portreta, se tečajniki srečajo z različnimi slikarskimi tehnikami kot so akvareli, akrili, pasteli, oljne barve. Ta razstava prikazuje presek celoletnega dela tečajnikov Slikarskega ateljeja Barbare Kastelec in s tem doseženega znanja, ki govori preko nastalih del.

Zahvaljujem se vsem, ki ste verjeli in verjamete v moje delo in mi omogočili, da so nastala dela, ki se s kvaliteto že spogledujejo z deli slikarskih in risarskih mojstrov.

mag. um. Barbara Kastelec, akad. slikarka